Понеділок, 2023-02-06, 8:33 PMГоловна | Реєстрація | Вхід

Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Каталог статтей
Головна » Статті » Матеріали

№11 2010

НТП: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ЗДОБУТКИ

АЛЕЙНІКОВ В. Випробування для професіоналів

 

ПЛЕМРОБОТА ТА ВІДТВОРЕННЯ СТАДА

МАНЕР О., ЕВТОДИЕНКО С., ЛЮЦКАНОВ П. Каракульские овцы нового молдавского типа

Аннотация. Представлены обобщенные результаты многолетних исследований лаборатории по созданию в Республике Молдова каракульских овец нового типа на базе прямого и реципрокного скрещиваний азиатского каракуля с местной молочно-смушковой породой чушка и последующей направленной селекции помесей, отвечающих требованиям целевого стандарта.

Ключевые слова: каракульские овцы, чушка, скрещивание, селекция, новый тип, живая масса, смушковый тип, молочность.

Abstract. The article contain results of long standing investigations for creation in Republic of Moldova of the new type of Karakul’s sheep for base of crossing of Asiatic karakul’s sheep with local milk-pell breed – Chuska and the selection of the cross-breed’s animals, which correspond to requirements of standard.

Key words: karakul’s sheep, Chuska, creation, selection, the new type, the live weight, the pell’s type, milkiness.

 

РУДА С. Полігенні ознаки міні-курей та отриманих гібридів

Анотація. Дано порівняльну оцінку господарськи корисних ознак вихідних форм та гібридних сполучень, отриманих на їх основі. Відмічено різницю за живою масою та масою яєць між материнською лінією і гібридом отриманим на її основі.

Ключові слова: ген карликовості (dw), гібридна комбінація, м’ясо-яєчна птиця, господарськи корисні ознаки.

Abstract. It is given the comparative characteristics of economical-and-useful features of initial forms and hybrid combinations, obtained on their forms. It is noted the difference by the live weight and egg weight between the maternal line and the hybrid, obtained on its base .

Key words: gene of dwarfness (dw), hybrid combination, meat-and-laying hens, economical-and-useful features.

 

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. , ПОЛУПАН Ю., САЛОГУБ А. Уніфікація класифікації корів молочних порід за типом екстер’єру

 

ЛИТВИНЕНКО Т. Особливості будови корів голштинської породи різної селекції

Анотація. Порівняльний аналіз лінійних промірів та індексів будови тіла корів-первісток голштинської худоби різного походження засвідчив міжселекційну диференціацію тварин за екстер’єрним типом.

Ключові слова: голштинська, екстер’єр, проміри, індекси будови тіла.

Abstract. The comparative analysis of the linear measurings and indexes of build cows-первісток of голштинської cattle of different origin witnessed plantbreeding differentiation of animals on an exte­rior type.

Key words: holstein, еxterior, body measurements, indexes of data frame.

 

ПОЛЬОВИЙ Л., ПОЛІЩУК Т. Підготовка корів до літнього утримання та отелення

Анотація. Здійснено порівняльну оцінку надоїв корів за лактацію та проаналізовано закономір­ності формування лактаційних кривих з огляду на дати отелів корів та систем їх утримання з урахуванням перехідного періоду із стійлового на літнє.

Ключові слова: лактація, отели, система, утримання, традиційна, період, перехідний, поетап­ний, лактаційна крива, надій.

Abstract. The comparative evaluation of milk yields of cows according to lactation is done and the pecu­liarities of lactation curves depending on the date of cows calving and the system of their maintain taking account the adaptable period from stall to summer pasture is characterised.

Key words: lactation, calving, system, maintain, traditional, period, adaptable, gradually, lactation curve, yield.

 

ПОЧУКАЛІН А. Структура заводських родин та їх значення у селекційній роботі

Анотація. Висвітлений структурний процес розведення заводських родин, що базується на поколіннях, які, з одного боку, несуть спадковість родоначальниці, а з іншого - збагачуються цінними властивостями видатних бугаїв.

Ключові слова: порода, родини, покоління, корови.

Abstract. Annotation. Lighted up structural process of breeding of plant families, which is based on gen­erations which carry heredity of founder from one side, and from other enriched by valuable properties of prominent bulls.

Key words: breed, families, generations, cows.

 

КАМЕНСЬКА І. , СІРАЦЬКИЙ Й., БОЙКО О. Репродуктивна здатність чорно- і червоно-рябих плідників-голштинів

Анотація. Встановлено, що плідники голштинської породи червоно-рябої масті мають кращі кількісні та якісні характеристики спермопродукції і морфологічні та біологічні показники крові, ніж чорно-рябі голштини. Насиченість крові бугаїв вищезгаданих порід хімічними компонентами була в нормі.

Ключові слова: бугаї, об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, загальна кількість сперміїв, рухли­вість сперміїв, кров.

Abstract. It is established, that bulls-sires Holstein breeds of red-motley colors have the best quantitative and quality indexes sperm production, both the best morphological and biochemical indexes of blood, than bulls-sires of black-motley colors. The saturation of blood of bulls of the above-stated breed’s chemical components was in norm.

Key words: bulls-sires, volume, concentration spermatozoon, common quantity of spermatozoon, mobility, blood.

 

СИЧОВ М., ЛОМОВА Н., ОЧКОЛЯС О. Вплив генотипових та паратипових факторів на якісні показники молока

 

ВЕТЕРИНАРІЯ

ВИСОКОС М., МИЛОСТИВИЙ Р., ЗАЯРКО А., ЧУМАК Є. Імунологічна реактивність овець імпортованих порід в умовах Придніпров’я

 Анотація: Наведено порівняльні дані імунологічної реактивності овець імпортованих порід олібс і тексель за їх адаптації до еколого-господарських умов Придніпров’я.

Abstract: In the comparative aspect of immunological reactivity data are imported sheep and Texel breeds Olibs for their adaptation to the ecological and economic conditions region Dnieper.

 

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

ФЕДЮЧКА М., МАЛЯРЧУК П., СВІТЕЛЬСЬКИЙ М., РЕВУНЕЦЬ А. Вплив мінеральних добавок на ріст і розвиток молодняку ВРХ

Анотація: Досліджено у порівняльному аспекті ефективність застосування вітамінно- мінеральної та білково-вітамінно-мінеральноїдобавок у раціонах телят.

Abstract: The effectiveness of using vitamin-mineral and albumen-vitamin- mineral additions are sho­wenin comperative aspect in calf’s ration.

 

РЕШЕТНІЧЕНКО О., ОРЛОВ Л., БОГАЧ М., ГАРБАЖІЙ К. Про безпеку раціонів «подбають» інгібітори токсинів

Анотація. Досліджено захисну дію сорбуючих речовин, які додають до кормових раціонів з метою їх знезараження та підвищення імунітету тварин і птиці.

Ключові слова: інгібітори токсинів, імунітет, слизова оболонка, обмінні процеси, інактивація.

Abstract. The protective action of adsorbing substances added to feed rations for their decontamination and improve the immunity of animals and poultry.

Key words: toxicity, inhibitors, food, chicken, intestine, mucosa, abdominal fat, fat manure, peroxides.
Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2010-11-28) | Автор: ТУ_№11-2010 E W
Переглядів: 855 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2023 |